Kategorier
Tak

Takläggare i Norrtälje – reparation

Misstänker du att ditt tegeltak har behandlats omilt av väder och vind och skadats? Kontakta en takläggare i Norrtälje som undersöker och reparerar taket.

Det är inte alla som känner för att klättra på ett tak för att se om tegelpannor och takplåtar skadats. Taket har kanske inte de säkerhetsdetaljer som krävs och för en äldre person är det ibland besvärligt att klättra upp för en stege.

En takbeklädnad är utsatt för flera påfrestningar. Häftiga regn och kastvindar kan rucka på tegelpannor. Plåtar kring skorstenar och vindskivor kan lossna och börja fladdra för vinden. Resultatet av nämnda skador gör att vattnet från regn och smält snö kan ta sig in i huset och orsaka mögelskador. Och inte minst kommer husets isolering att påverkas och ge högre kostnader för uppvärmning.

Takläggare i Norrtälje – nytt tak

Elin och Claes har köpt ett äldre hus med utsikt över havet. Villan är förvisso vacker men en del behöver göras för att den ska bli beboelig. Fasaden som är i trä behöver ses över och målas om. En besiktningsman har undersökt huset och enligt protokollet behöver taket läggas om. Dessutom får paret förslaget att tilläggsisolera taket.

“Jag tycker att vi ska ha tegelpannor på vårt hus även i fortsättningen” säger Elin. Claes är inte lika säker. “Det går säkert att anlita takläggare för arbete i Norrtälje och en sådan firma kan komma med förslag till åtgärder på vårt tak”. Takläggaren som kommer på besök menar att ett plåttak kan vara ett bra alternativ.