Kategorier
Bergsprängning

Bergspräckning ett effektivt och lugnare sätt att få bort berg i Stockholm

Är det berg i vägen för det planerade bygget? I en storstad som Stockholm är det tryggt att använda sig av bergspräckning istället för att spränga bort berget.

Sverige är i grunden ett väldigt bergigt land. Det har utförts en hel del bergsprängning här för att anlägga vägar, järnvägar, parkeringar, byggnader och så vidare. Berg tas bort där det behövs och anledningarna till det kan vara olika. Att utföra en bergsprängning innebär däremot både vibrationer i marken och höga ljud.

Trots att det oftast går bra, så finns det risker med sprängning. Byggnader i närheten kan ta skada och även tunnlar och broar. Det innebär inte att det går att strunta i att ta bort berg, utan i stället använder man sig av en effektiv metod, som inte alls har samma påverkan, nämligen bergspräckning.

De utför bergspräckning på ett säkert sätt i Stockholm

Bergspräckning ger inte alls samma vibrationer och risk för skador som en bergsprängning gör. Men trots det är det givetvis otroligt viktigt att den går säkert till. Därför bör man anlita ett företag som arbetar med säkerhet i fokus när de ska utföra bergspräckning i Stockholm.

De ser till att planera utförandet väl och kontrollerar att inget i närheten riskerar att skadas. Med hjälp av bergspräckning blir området fritt från berg och marken kan användas till det den är tänkt för. Ta hjälp av experterna för att planera en väl utförd bergspräckning på ett säkert sätt.