Kategorier
Okategoriserade

Underhållsplaner gör skillnad 

Vilken är den största tillgången som finns i en BRF? Det handlar givetvis om fastigheterna. Fastigheterna som en BRF äger är värdefulla, men för att de ska vara så även i fortsättningen – och gärna i öka i värde – så krävs underhållsplaner. 

Underhållsplaner gör en enorm skillnad då de går ner på detaljnivå kring hur ett framtida underhåll ska se ut, vilka ingrepp som ska göras och i vilken ordning det ska ske. Som BRF och som fastighetsägare så blir underhållsplaner ett verktyg som skapar en högre lönsamhet, som minimerar riskerna för kostsamma och akuta skador och som gör att fastigheterna får en värdeökning snarare än att de sjunker i värde. Vilket de gör om man saknar underhållsplaner och agerar mer på måfå. 

Hitta rätt partner för underhållsplaner 

Lika viktigt som det är att följa underhållsplaner är det också att välja en partner som skapar dessa. Det säger sig självt. Det man bör tänka på är det unika. Kort sagt: era fastigheter är unika och skiljer sig åt från hur andras fastigheter ser ut. Det innebär också att de underhållsplaner som skapas ska vara unika och skräddarsydda utifrån fastigheternas skick, ålder och behov. 

Rådet här är att välja erfarenhet. Hur många underhållsplaner tar företaget fram varje år, hur många andra BRF:er och fastighetsägare hjälper man – och hur nöjda är dessa? Referenser är viktiga i samband med att ni ska välja en partner för er underhållsplan. 

Underhållsplaner bygger på långsiktighet

Det talande för underhållsplaner är att de bygger på en långsiktig planering. Det rör sig om 30 år framåt i tiden och där allt från byggmaterial, ytskikt, ventilationssystem, värmesystem, tak, dräneringar och annat ryms inom planeringen för åtgärder. Detta gör att man som BRF kan skapa en underhållsfond där medlemmarna kan få en jämnare boendekostnad.

 De akuta skadorna och akuta kostnaderna kan utebli som en följd av den långsiktighet som underhållsplaner för med sig. Onödiga lån kan undvikas och pengar kan avsättas för att möta de kostnader som kommer i framtiden. Underhållsplaner skapar, helt enkelt, välmående BRF:er.